شرط ضمنی (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق خارجی)
53 بازدید
ناشر: ناشر مرکز تحقیقات دفتر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی